• Bij uw pgb-aanvraag bij de gemeente kunt u in uw persoonlijk plan aangeven waarom vakantieopvang voor u belangrijk is, bijvoorbeeld om uw gezin of uw partner tijdelijk te ontlasten.
  • Bij goedkeuring door uw gemeente sluit u een zorgovereenkomst af met de zorgverlening of de zorgaanbieder (instelling) en stuurt u deze op naar de SVB.
  • Pas na goedkeuring van deze zorgovereenkomst kunt u de kosten declareren.
  • Vakantieopvang valt onder kortdurend verblijf als daarbij sprake is van 7×24-uursopvang, waarbij de totale zorg wordt overgenomen.
  • Hebt u alleen begeleiding nodig tijdens uw vakantie, dan kunt u daarvoor uw pgb voor begeleiding individueel inzetten. Vraag uw gemeente of de eventuele reis- en verblijfkosten die uw zorgverlener maakt, ook uit uw pgb betaald kunnen worden.