Logeeropvang, ook wel aangeduid met ‘kortdurend verblijf’,  is onderdeel van de Wmo en is bedoeld om naasten te ondersteunen. Ook vakantieopvang kan hieronder vallen.
Niet het recht op een voorziening, maar het gewenste resultaat staat daarbij centraal: ouders moeten in staat blijven hun rol als verzorgers en opvoeders te vervullen, partners of andere huisgenoten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij – als het nodig is – tijdig een beroep kunnen doen op ondersteuning voor henzelf en voor hun naasten. Het kan gaan om het tijdelijk overnemen van de totale zorg waardoor naasten tijdelijk ontlast worden van hun taak, de zogenoemde respijtzorg.
Hebt u een maatwerkvoorziening en hebt u gekozen voor een pgb? Dan kunt u kortdurend verblijf ter ontlasting van uw naasten inzetten met uw pgb.