Vervoersvoorzieningen kunt u via uw gemeente aanvragen.
U kunt ervoor kiezen deze zogenoemde éénmalige voorziening met een pgb aan te schaffen. Onder een éénmalige voorzieningen wordt bijvoorbeeld verstaan:

  • een voorziening zoals een buggy, een (kinder)rolstoel, elektrische rolstoel, sportrolstoel, rolstoelaanpassing, een aangepaste fiets of een scootmobiel
  • een vergoeding voor vervoerskosten
  • kijk ook op de website van Regelhulp

Als u bijvoorbeeld een pgb heeft aangevraagd voor een rolstoel, dan kunt u zelf bepalen welke model u koopt en bij welke leverancier u deze aanschaft. U regelt zelf het onderhoud, reparatie en verzekering en betaalt dit uit uw pgb. U stuurt vervolgens de bon in bij de gemeente. Als de gemeente de aankoopverplichting heeft ontvangen en vervolgens akkoord gaat, ontvangt u het budget op uw rekening.

Belangrijke aandachtspunten

  • De gemeente betaalt het pgb rechtstreeks aan u als budgethouder. Dit gaat niet via de SVB. Het ministerie van VWS en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben namelijk afgesproken dat de betaling van de eenmalige voorzieningen voorlopig niet via de SVB hoeft te worden gedaan.
  • U dient bij de aankoop rekening te houden met een het programma van eisen dat door de gemeente is opgesteld. Als de aanvraag wordt toegekend, stelt afdeling Wmo het maximale budget vast in een beschikking (dit is een brief met een besluit die u thuis ontvangt). Het programma van eisen staat vermeld in de beschikking. Indien u een voorziening aanschaft die niet aan het programma van eisen voldoet dient u (een deel van) het pgb terug te betalen.