Wanneer in 2015 of 2016 uw pgb voor hulp bij huishouden is gestopt of verminderd nadat u  een aanvraagprocedure voor hulp bij huishouden heeft doorlopen bij de gemeente, kunt u het volgende doen.

Maatwerkvoorziening aanvragen

Als er al wel onderzoek is gedaan – er is een gesprek geweest, u heeft misschien al de beschikking ontvangen – dan kunt u direct aanvraag doen voor een pgb voor een maatwerkvoorziening. Dit doet u schriftelijk. Daarvoor kunt u de voorbeeldbrief gebruiken die u hieronder kunt downloaden. In deze brief wordt uw gemeente gevraagd om de uitkomsten van de uitspraak van de CRvB bij de besluitvorming te betrekken. De gemeente moet dan binnen twee weken een beslissing nemen. Als de gemeente dit niet doet, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Voorbeeldbrief downloaden

Aanvraag maatwerkvoorziening na uitspraak CRvB