Als uw gemeente zelf geen objectieve normen voor huishoudelijke hulp heeft vastgesteld kan hiervoor het CIZ-protocol worden gebruikt  of  worden teruggegaan naar het aantal uren van de oude indicatie. Dit CIZ-protocol kunt u hieronder downloaden.

Tijdsnormering CIZ Hulp bij het huishouden