U heeft hulp nodig bij het schoonmaken van uw huis, de was, boodschappen doen enzovoort.
Of u heeft hulp nodig bij het zelf uitvoeren van huishoudelijke taken of bij het aanleren ervan. Voor hulp bij het huishouden kunt u terecht bij uw gemeente.

Altijd eerst onderzoek

Door de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 werd vastgesteld dat gemeenten wel gebruik mogen maken van standaardmodules (zoals een algemene voorziening), maar daarbij objectief en onafhankelijk onderzoek moeten doen naar de tijd die nodig is om het huis schoon en leefbaar te houden. De gemeente zal vervolgens op grond van de uitslag van dit onderzoek het aantal uren huishoudelijke hulp vaststellen. Zie ook hieronder: tijdsnormering CIZ huishoudelijke hulp.

Maatwerkvoorziening

Met name als het gaat om zwaardere vormen van ondersteuning bij het huishouden en ondersteuning bij het voeren van de eigen regie (ook wel HH2 genoemd), blijft de gemeente een taak hebben, zeker waar het gaat om mensen met structurele beperkingen, die vaak al aangewezen zijn op diverse vormen van individuele ondersteuning. Valt u onder deze doelgroep dan kunt u uw specifiek afwijkende situatie en wensen benadrukken en formuleren. Dit kan in uw persoonlijk plan en tijdens het keukentafelgesprek dat de gemeente verplicht is te voeren. U geeft aan waarom een maatwerkvoorziening in uw situatie gewenst is.

Uitspraak hoogste rechter

In mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) ter ondersteuning van het bovenstaande een belangrijke uitspraak.

Brochure ‘Een schoon huis’

Deze brochure van IederIn zet de spelregels van huishoudelijke hulp via de Wmo op een rij. De Centrale Raad van Beroep heeft niet alleen duidelijk gemaakt wat een gemeente wel en niet mag doen, maar ook duidelijk gemaakt wat een gemeente beslist moet regelen.

  • Deze ‘mag niet-, mag-, en moet-regels’ zijn in hoofdstuk 1 overzichtelijk bij elkaar gezet. Dit hoofdstuk is vooral interessant voor gemeenten en lokale belangenbehartigers.
  • Het hoofdstuk ‘Als u aanklopt bij de gemeente’ is met name interessant voor mensen met een beperking of chronische ziekte die ondersteuning bij het huishouden nodig hebben.

U kunt de brochure hier downloaden: Een schoon huis, brochure IederIn