Behoort u tot deze groep en hebt u een indicatie in een zorgzwaartepakket ggz-c, dan wilt u uw zorg wellicht met een pgb inkopen. Omdat u liever thuis wilt wonen, in een kleinschalig wooninitiatief, een speciaal studentenhuis of geholpen wilt worden door mensen die u vertrouwt. Met een indicatie ‘beschermd wonen’ krijgt u begeleiding, zodat u thuis kunt blijven wonen.

Beschermd wonen in de gemeente: met of zonder wooncomponent

Gemeenten verstrekken naast pgb’s beschermd wonen inclusief wooncomponent, ook pgb’s beschermd wonen zonder wooncomponent. Bij de decentralisatie…

Wanneer niet?

U komt niet in aanmerking voor beschermd wonen als:

  • u onder intensieve behandeling bent en woont in een instelling waar deze behandeling gegeven wordt; u valt dan niet onder beschermd wonen maar binnen de ggz-b groep behandeling en begeleiding wordt betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De indicatiesteller is in dat geval het CIZ
  • u een (licht) verstandelijke beperking hebt, ook dan valt uw zorg niet onder de Wmo, maar onder de Wlz. ook als u een beschermende leefomgeving nodig hebt
  • u een combinatie van psychische problemen en een verstandelijke beperking hebt, valt de zorg onder de Wlz