Begeleiding individueel in de Wmo is gericht op

  • het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven
  • de participatie in de samenleving van personen met een beperking of met chronische psychische, psychosociale of psychiatrische problemen

Voorbeelden van begeleiding

  • bij de administratie, post en financiën
  • bij het boodschappen doen
  • bij woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
  • om de (ouder)rol in het gezin te vervullen
  • om de dag in te delen en dingen te ondernemen
  • bij het contact zoeken met mensen in de omgeving
  • bij de persoonlijke verzorging

Meer informatie

Leden/abonnees kunnen voor meer informatie hiernaast het slimme lijstje ‘Begeleiding in vier wetten’ downloaden.
Gemeenten bepalen zelf waar begeleiding voor kan worden ingezet. Zij hanteren hun eigen regels.In de Wlz wordt een lijst gehanteerd, de zogenoemde ‘vergoedingenlijst’, gemaakt door de zorgkantoren. Deze wordt niet door gemeenten toegepast, maar kan wel dienen als lijst met voorbeelden waar begeleiding voor ingezet kan worden. U kunt de ‘vergoedingenlijst’ hiernaast downloaden.