U zoekt dagbesteding ter vervanging van al dan niet aangepaste vormen van arbeid (ook vrijwilligerswerk) of onderwijs. U kunt hierbij denken aan:

  • een dagprogramma in groepsverband, met vormen van arbeid of onderwijs, om vaardigheden te onderhouden en zoveel mogelijk zelfstandigheid te bewaren
  • een dagprogramma in groepsverband voor het leren omgaan met gedragsproblemen
  • een aanvullende toekenning bij een indicatie voor logeren in verband met de nodige zorg tijdens het logeren
  • een dagprogramma voor leerplichtige jongeren met (gedeeltelijke) leerplichtontheffing, vanwege het ontbreken van passend onderwijs

De gemeenten kan u bij de toekenning van begeleiding groep naar instellingen doorverwijzen waarmee zij een contract heeft afgesloten. Wanneer u bij deze instellingen geen passende zorg vindt, dan kunt u daarover in gesprek gaan met uw gemeente. Wellicht heeft u zelf of de gemeente informatie over een alternatief, waarbij zorginkoop met een pgb mogelijk is, zoals gespecialiseerde opvang of dagbesteding. De gemeente hanteert voor de verdere uitvoering haar eigen regeling, ook wat betreft het vervoer.

Nieuwe ontwikkelingen

In het rapport Vernieuwing in dagbesteding (november 2015) beschrijft Movisie 45 vernieuwende projecten. Samen vormen ze een ‘state of the art’ van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, na de invoering van de decentralisaties.