Binnen de Wmo vallen bepaalde vormen van zorg en ondersteuning. Dit worden ook wel ‘zorgfuncties’ genoemd. De Wmo kent de volgende zorgfuncties:

  • begeleiding individueel, in een groep, bij persoonlijke verzorging
  • huishoudelijke hulp
  • logeer- en vakantieopvang/kortdurend verblijf
  • beschermd wonen
  • hulpmiddel vervoer
  • woningaanpassing

Hebt u één of meer vormen van zorg en ondersteuning nodig, dan doet u een melding bij uw eigen gemeente.