Zorg in natura

Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente. Voorbeelden zijn een instelling voor thuiszorg, een centrum voor dagopvang of een leverancier van revalidatiehulpmiddelen; soms kunt u kiezen voor een bepaalde instelling.

Persoonsgebonden budget

Met het budget dat u krijgt regelt u zelf zorg, begeleiding, hulp, voorzieningen, door zelf uw zorgverleners, begeleiders of leveranciers uit te kiezen of een organisatie in te schakelen die in opdracht van u gaat werken. U moet zelf op zoek naar zorgverleners of voorzieningen, u bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het pgb en u bent zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg met de kwaliteit die uw kind nodig heeft.

Wat past het beste bij u?

Om voor uzelf duidelijk te krijgen wat het beste bij u past, kunt u de volgende vragen in overweging nemen:

  • Wie bepaalt wie mijn kind komt helpen? Laat u dat bij voorkeur over aan een instellingen of bepaalt u dat liever zelf omdat uw kind een vaste zorgverlener nodig heeft?
  • Is het belangrijk dat uw kind op bepaalde tijdstippen geholpen wordt? Kunt u dat regelen met een instelling, komt de zorgverlener op tijd zodat uw kind op tijd op school kan zijn of lukt dat beter als u de zorg zelf regelt?
  • Welke hulp is nodig op welke manier? Laat u dit bij voorkeur over aan een instelling of bepaalt u dat liever zelf omdat uw kind gebaat is bij een specifieke werkwijze?
  • Bent u in staat de aanvraag voor het pgb te verwoorden, de (financiële) administratie bij te houden, zorgverleners aan te sturen? Of laat u dit liever over aan een instelling?

Bent u niet zeker van uw zaak, doe dan de pgb-test.