Uw individuele situatie bepaalt of u een pgb kunt krijgen of niet. Is er in uw situatie bijvoorbeeld een passende algemene voorziening, dan mag de gemeente uw aanvraag voor een pgb afwijzen. Alleen bij toekenning van een zogenoemde ‘maatwerkvoorziening’ kan er in de Wmo een pgb worden toegekend. Is dat het geval dan kunnen gemeenten een pgb niet zomaar weigeren: u moet kunnen kiezen tussen een pgb of zorg in natura, ook als een instelling in staat is de zorg te geven. Dan nóg bepaalt u en niet uw gemeente of de aangeboden zorg in natura een goede oplossing voor u biedt. Bij Aanvraag pgb leest u de verdere eisen die uw gemeente stelt.