De Wmo is er voor volwassenen die door hun beperking worden belemmerd in hun dagelijks leven waardoor het moeilijk is om activiteiten zelfstandig te kunnen doen en om allerlei problemen zelf te kunnen aanpakken. Lukt het u niet op eigen kracht, vanwege lichamelijke/(licht) verstandelijke/zintuiglijke beperkingen of psychiatrische problemen en hebt u geen hulp uit uw omgeving, dan kunt u een beroep doen op de Wmo.

U kunt een aanvraag doen bij uw eigen gemeente voor begeleiding in het dagelijks leven, huishoudelijke hulp, dagbesteding of logeeropvang, maar ook bijvoorbeeld voor woningaanpassing, een aangepaste vervoersvoorziening of een rolstoel.

Wanneer uw gemeente een maatwerkvoorziening nodig acht kunt u kiezen tussen zorg in natura of een pgb. De gemeente kan uw verzoek om een pgb niet zomaar weigeren. Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op een pgb.