Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2019 geen eigen bijdrage meer te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl.