Wanneer u ondersteuning nodig heeft, kunt u bij uw gemeente een ‘melding’ doen. Dit is de term die gemeenten hanteren voor de aanvraag die u doet om zorg te krijgen.

Eerste stap

Deze melding is de eerste stap richting een eventueel pgb. Want pas nadat de zorgvraag is vastgesteld, plus de wijze waarop u de zorg krijgt, kunt u een pgb aanvragen: dat kan alleen wanneer er een individuele voorziening is toegekend.

Uw melding

De Wmo schrijft niet voor hoe u de melding moet doen. Dit kan dus op allerlei manieren: telefonisch, via een formulier op de gemeentelijke website, via de e-mail, een brief of door zelf naar het gemeentelijk loket toe te gaan. Het heeft voordelen om per e-mail of brief de melding te doen, omdat u dan kunt aantonen wanneer u de melding hebt gedaan. Dit kan van belang zijn voor de afhandeling.  Op de website van uw gemeente kunt u nakijken aan welk adres u uw melding kunt sturen. De gemeente moet binnen zes weken nadat u de melding heeft gedaan het onderzoek afgerond hebben en een verslag sturen.

Belangrijke aandachtspunten

  • De gemeente moet u er ook op wijzen dat u van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning gebruik kunt maken.
  • Er zijn gemeenten die de aanvraag door een apart team laten uitvoeren. De gemeente zal u bij de melding daar direct naar doorverwijzen.
  • De doorlooptijd vanaf een melding tot het toekennen van een pgb voor een maatwerkvoorziening kan meer dan twee maanden duren. Zorg dus dat u zich tijdig bij de gemeente meldt.
  • Gemeenten zijn niet verplicht om u te waarschuwen voor een herindicatie. Ook als uw gemeente u per brief heeft laten weten dat tijdig contact met u wordt opgenomen voor een nieuwe indicatie, is het raadzaam om de termijn zelf goed in de gaten te houden.
  • Uw gemeente moet u er bij uw melding op wijzen dat u een persoonlijk plan mag indienen.
  • De manier waarop zorg wordt toegekend kan per gemeente verschillen. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente dan zal de toekenning van uw zorg- of hulpmiddel door uw nieuwe gemeente worden vastgesteld op grond van haar eigen beleid. U kunt uw oude en nieuwe gemeente vragen om met elkaar te overleggen, als dit niet al automatisch gebeurt.
    Bij verhuizing vanuit een aangepaste woning naar een andere woning (binnen of buiten de gemeente) is het essentieel om vooraf goed te overleggen met beide gemeenten. Dit kan nare consequenties hebben. Het komt bijvoorbeeld voor dat zonder overleg vooraf, achteraf wordt gezegd dat u door verhuizing naar een niet-adequate woning geen nieuwe woningaanpassing vergoed krijgt.
  • Bij het vaststellen van zorg kan het document ‘gebruikelijke zorg’ van het CIZ ondersteunend zijn. U kunt uw gemeente daarop attent maken. U kunt dit document op deze pagina downloaden.