Wet- en regelgeving zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Als budgethouder wordt u geacht de wet- en regelgeving rondom het pgb te kennen. Naast de basisinformatie zult u zich voortdurend op de hoogte moeten houden van nieuwe ontwikkelingen. Die leest u hieronder.

Omdat elke gemeente eigen beleid heeft is het bovendien van belang dat u de gemeentelijke website of nieuwsbrieven van uw eigen gemeente goed in de gaten houdt. Vraag uw gemeente hoe zij u informeren over de Wmo en het pgb.

Uitzondering op Wet minimumloon is definitief 3 januari 2018

Einde overgangsregeling huishoudelijke hulp uit Wmo bij Wlz-zorg 6 november 2017

NZa onderzocht fraude bij jongvolwassen budgethouders 2 november 2017

‘Keukentafelgesprekken’ over zorgtaken werken goed, maar niet altijd 25 oktober 2017

Regeerakkoord geeft ruimte aan thema’s belangrijk voor budgethouders 10 oktober 2017

Checklist onafhankelijke cliëntondersteuning 8 oktober 2017

Per Saldo: ‘Datum invoering nieuwe portaal haalbaar’ 29 september 2017

Meer mogelijk met MijnPGB van de SVB 19 juni 2017

Van Rijn steunt afschaffen inkomensafhankelijke bijdrage 16 juni 2017

Nog steeds geen alternatief voor VAR 8 juni 2017

Financiële problemen door te hoge zorgkosten 9 mei 2017

SVB-zorgovereenkomsten verplicht vanaf 1 april 2017 16 maart 2017

5 vragen over het Wlz-overgangsrecht naar Jeugdwet en Wmo 14 maart 2017

Uit de Wlz, per 1 juli zorg van gemeenten en/of zorgverzekeraar 31 januari 2017

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal pgb, 1 december 2016