In 2015 is de Wmo aangepast. Reden waarom er vaak wordt gesproken over Wmo2015. Uitgangspunt is, dat als u niet voldoet aan de voorwaarden voor de Wet langdurige zorg (Wlz), uw zorg valt onder de Wmo en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Slimme lijstjes

Bekijk op deze pagina de slimme lijstjes over de Wmo

In de Wmo is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat iemand niet automatisch zorg hoeft te krijgen. Er wordt allereerst uitgegaan van uw eigen kracht. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als u er op eigen kracht niet uitkomt. De gemeente beslist of en welke voorziening u nodig hebt. Dit kan een maatwerkvoorziening zijn. Alleen met een maatwerkvoorziening kunt u een pgb aanvragen.