Uit welke wet u uw zorg ook ontvangt, voor het aanpassen van uw woning kunt u terecht bij uw gemeente (Wmo).  U kunt hiervoor een zogenoemde éénmalige voorziening aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor de kosten van het toegankelijk maken van uw huis, het aanbrengen van een traplift, een plafondlift, verhoogd toilet.
Kijk voor meer informatie op de website van Regelhulp.

Punten van aandacht

  • De gemeente betaalt het pgb rechtstreeks aan de budgethouder. Dit gaat niet via de SVB. Het ministerie VWS en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben namelijk afgesproken dat de betaling van de eenmalige voorzieningen voorlopig niet via de SVB hoeft te worden gedaan.
  • U dient bij de aankoop rekening te houden met een het programma van eisen dat door de gemeente is opgesteld. Als de aanvraag wordt toegekend, stelt afdeling Wmo het maximale budget vast in een beschikking (dit is een brief met een besluit die u thuis ontvangt). Het programma van eisen staat vermeld in de beschikking. Indien u een voorziening aanschaft die niet aan het programma van eisen voldoet dient u (een deel van) het pgb terug te betalen.