Bij de afbakening tussen verpleging en persoonlijke verzorging is het beroep van de zorgverlener niet van belang. De Kwaliteitswet zorginstellingen bepaalt dat de geleverde zorg verantwoord moet zijn. De zorg moet dus worden geleverd door iemand die bekwaam is. Verder stelt artikel 96 van de Wet BIG het strafbaar om zonder noodzaak (kans op) schade te veroorzaken bij de individuele gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland beschrijft wat er onder verpleging wordt verstaan. Lees hieronder verder.