Bij persoonlijke verzorging gaat het in de Wlz om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg. Dit kan ook inhouden dat u wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en/of aan te leren. Alles wat u gebruikelijk aan zelfzorg uitvoert, is persoonlijke verzorging. De bron van de volgende opsomming is Zorginstituut Nederland.