U kunt logeeropvang of uw vakantie betalen uit uw pgb wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  • U heeft een beschermende omgeving nodig, om te voorkomen dat u in gevaarlijke situaties terechtkomt
  • En/of u heeft een therapeutische omgeving nodig, waar therapie- en zorgfuncties aanwezig zijn
  • Daarnaast heeft u permanent toezicht en/of zorg in uw nabijheid nodig zodat tijdig ingegrepen kan worden
  • De noodzaak moet aanwezig zijn dat degene(n) met wie u woont en van wie u niet-gebruikelijke zorg krijgt – uw ouders, uw partner of een huisgenoot – tijdelijk wordt/worden ontlast, dan wel dat bij hem/haar/hen overbelasting wordt voorkomen

Aanscherping in 2015

  • Aanvankelijk was er sprake van dat alle zorgaanbieders van logeeropvang toegelaten moesten zijn in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi); deze eis is komen te vervallen.
  • De vakantieopvang moet een veilige en beschermende woon- en leefomgeving bieden waar u samenhangende zorg krijgt; samenhangende zorg wil zeggen dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren of op vakantie te kunnen gaan.
  • Gaat u buiten de EU op vakantie, dan is het niet mogelijk uw volledige vakantie vanuit de functie ‘logeeropvang’ uit uw pgb te betalen; wel kunt u wereldwijd verzorging, verpleging en begeleiding inzetten tijdens uw vakantie.
  • Het is mogelijk logeeropvang in te kopen bij familie, mits er ook andere budgethouders logeren en de opvang voldoet aan de voorwaarden van ‘beschermde woonomgeving’ en ‘samenhangende zorg’.
  • Vanaf 2016 kunnen er maximaal 156 etmalen per jaar vergoed worden.

 Vakantie en pgb

Lees het slimme lijstje ‘Vakantie en pgb’ voor alles wat wel/niet mag met uw pgb tijdens vakantie. U kunt het slimme lijstje hiernaast downloaden.