Uit welke wet u uw zorg ook ontvangt, het blijft mogelijk via uw gemeente met een pgb hulpmiddelen voor vervoer in te kopen (Wmo). Dit zijn de zogenoemde eenmalige voorzieningen. Daaronder vallen bijvoorbeeld:

  • vergoeding vervoerskosten
  • een vervoermiddel zoals een buggy, een kinderrolstoel, elektrische rolstoel, sportrolstoel, rolstoelaanpassing een aangepaste fiets of een scootmobiel
  • kijk ook op de website van Regelhulp

Aanvraag

U vraagt een pgb voor een eenmalige voorziening telefonisch of schriftelijk aan. Meestal wordt u daarna uitgenodigd voor een gesprek.

Pgb

U kunt ervoor kiezen uw hulpmiddel vervoer naar eigen keuze met een pgb aan te schaffen. Als u bijvoorbeeld een pgb heeft aangevraagd voor een buggy of een rolstoel voor uw kind, dan kunt u zelf bepalen welke model u koopt en bij welke leverancier u deze aanschaft. U regelt zelf het onderhoud, reparatie en verzekering en betaalt dit uit uw pgb. U stuurt vervolgens de bon in bij de gemeente. Als de gemeente de aankoopverplichting heeft ontvangen en vervolgens akkoord gaat, ontvangt u het budget op uw rekening.

Punten van aandacht

  • De gemeente betaalt het pgb rechtstreeks aan u als ouders van de budgethouder. Dit gaat niet via de SVB. Het ministerie VWS en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben namelijk afgesproken dat de betaling van de eenmalige voorzieningen voorlopig niet via de SVB hoeft te worden gedaan.
  • U dient bij de aankoop rekening te houden met een het programma van eisen dat door de gemeente is opgesteld. Als de aanvraag wordt toegekend, stelt afdeling Wmo het maximale budget vast in een beschikking (dit is een brief met een besluit die u thuis ontvangt). Het programma van eisen staat vermeld in de beschikking. Indien u een voorziening aanschaft die niet aan het programma van eisen voldoet dient u (een deel van) het pgb terug te betalen.