In 2017 gebruikt het zorgkantoor de begrippen “ZZP-ophoging”, “huishoudelijke verzorging” en “huishoudelijke hulp” niet meer omdat dit in de Wlz “schoonmaken van de woning” heet. Deze term blijkt voor verwarring te zorgen.

Huishoudelijke hulp kan meer zijn dan alleen schoonmaken. Het gaat om ondersteuning bij of het overnemen van huishoudelijke taken bij cliënten die vanwege hun ziekte of beperking het huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Denk aan opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en de maaltijd klaarmaken. Daarom wordt de aanspraak aangepast naar ‘huishoudelijke hulp’.

Om de term in de Wlz aan te passen is een wetswijziging nodig. Voor budgethouders die al huishoudelijke inkopen met een pgb verandert er niets. Zij kunnen de huishoudelijke hulp op dezelfde manier declareren als in 2016. De zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen hoeven niet te worden aangepast.