Individuele begeleiding kunt u aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • het onderhouden van sociale contacten
  • het plannen van dagelijkse activiteiten
  • hulp bij het regelen van uw financiën
  • bij het voortbewegen in en buiten uw huis

Ook kan begeleiding nodig zijn vanwege:

  • probleemgedrag
  • problemen in denken, concentreren en waarnemen
  • problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon

Vergoedingenlijst

In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, deze zorg met het pgb-Wlz vergoed kunnen worden. Deze lijst is geen totale opsomming. Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen pgb-Wlz-zorg is. Het kan zijn dat daar nog geen uitspraak over is gedaan, of het kan over een onderwerp gaan waarover zelden vragen worden gesteld. Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt dit wel inkopen met uw pgb-Wlz, neem dan vooraf contact op met uw zorgkantoor.

Downloaden

U kunt de meest recente vergoedingenlijst hier downloaden:

Pgb Wlz vergoedingenlijst 2017 versie 2

Pgb Wlz vergoedingenlijst 2017 versie 2

Per Saldo wordt betrokken bij de samenstelling van deze lijst, maar blijft in gesprek met de zorgkantoren over punten waarover voor budgethouders nog te weinig duidelijkheid bestaat. Mocht u opmerkingen hebben over de lijst, meld dit Per Saldo!