Wanneer u vanwege uw beperking

  • geen (aangepast) werk kunt verrichten
  • of er geen geschikte school beschikbaar is

kunt u begeleiding groep inkopen voor dagbesteding of dagopvang.
Begeleiding groep is een integraal pakket, dat wil zeggen met inbegrip van alle andere vormen van zorg, zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel: Zorg die tijdens de begeleiding in groepsverband moet worden gegeven.

Pgb of zorg in natura

Wilt u

  • eigen regie en/of
  • kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder die (specialistische) zorg op maat biedt

dan is het pgb het middel om daarmee uw dagbesteding/dagopvang in te kopen.
Wanneer u begeleiding groep met een pgb inkoopt, stuit u mogelijk op twee bezwaren:

  • het bedrag dat u krijgt toegekend om het vervoer te regelen is niet altijd kostendekkend
  • bij elk zzp hoort een vast aantal dagdelen begeleiding groep, dat niet leidend is voor het aantal dagdelen dat u mag inkopen met uw pgb; hierbij geldt de bestedingsvrijheid, zodat u naar behoefte uw pgb kunt inzetten, maar gaat mogelijk ten koste van de andere zorg die u wilt inkopen met uw pgb

Wilt u

  • begeleiding groep inkopen bij een gecontracteerde zorginstelling
  • kunt u zich schikken in de daarbij gestelde voorwaarden

dan kunt u ervoor kiezen om begeleiding groep in zorg in natura te ontvangen. De instelling regelt dan ook het vervoer.
Voor al uw overige zorg kunt u gebruik blijven maken van het pgb.