Onder Wlz-verzekerde zorg vallen de volgende zorgfuncties:

  • begeleiding individueel
  • begeleiding groep
  • logeren (kortdurend verblijf)
  • huishoudelijke hulp
  • persoonlijke verzorging
  • verpleging

Uitzondering

Vervoersvoorzieningen en woningaanpassing worden voor alle budgethouders verstrekt vanuit de Wmo. Dus ook voor degenen met een pgb uit Jeugdwet, Wlz en Zvw.