In haar lobby zet Per Saldo zich in voor de volgende structurele regeling:

  • Niet alleen voor de Wlz-indiceerbaren, maar voor alle budgethouders in de Wlz streeft Per Saldo naar een maatwerkindicatie gebaseerd op de individuele zorgvraag, inclusief eventuele meerzorg, waarbij rekening kan worden gehouden met de grenzen van eventuele inzet van het sociale netwerk.
  • Er dient een indicatie gesteld te worden door een onafhankelijke organisatie. Per Saldo vindt het CIZ hiervoor de aangewezen partij.
  • Voor de korte termijn: geen budgethouders meer tussen wal en schip die aantoonbaar meer zorg nodig hebben dan ze kunnen inkopen op basis van zzp/zorgprofiel en zijn aangewezen op de EKT- of meerzorgregeling.
  • Het pgb toekennen op basis van het zorg- en budgetplan. Waarbij meerzorg een integraal onderdeel is van het totale budget en niet meer is gebaseerd op een extreme zorgzwaarte. Op deze manier komt de individuele zorgvraag centraal te staan.