Onder de ‘vangnetregeling’ vallen:

  • de ‘Wlz-indiceerbaren’
  • met een indicatie voor een zzp/zorgprofiel
  • eventueel gecombineerd met EKT (Extra Kosten Thuis)
  • die daaraan nog altijd niet genoeg hebben om voldoende zorg in te kunnen kopen

Zij kunnen in 2017, 2018 en 2019 nooit slechter af zijn dan in 2015/2016. Als de zorgvraag verandert, c.q. toeneemt, bijvoorbeeld eind 2016, dan is dat het uitgangspunt voor de overgangsregeling.

Behoort u tot deze groep, dan hoeft u er niet bang voor te zijn dat u er in 2017, 2018 en 2019 op achteruit gaat. Niet qua zorg en niet qua budget. Dit wordt geregeld in de vangnetregeling, met als doel te voorkomen dat door het opheffen uw indicatie in functies en klassen u minder budget ontvangt en daardoor niet de zorg kunt inkopen die nodig is. De vangnetregeling houdt in dat u drie jaar lang, van 2017 tot en met 2019, nooit minder budget ontvangt ten opzichte van 2016.

Afloop vangnetregeling

De vangnetregeling eindigt op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 is het de bedoeling dat iedere budgethouder, ook de ‘Wlz-indiceerbaren’, onder de reguliere Wet langdurige zorg valt. Mensen die nog gebruik maken van het overgangsrecht en nog het budget hebben dat hoorde bij functies en klassen, hebben vanaf 2020 recht op budget behorende bij het zorgprofiel dat is geïndiceerd. Om ervoor te zorgen dat deze budgethouders in 2020 niet in de problemen komen door een tekort aan budget, zijn een aantal maatregelen bedacht. Hier volgt een overzicht van deze maatregelen.

  1. Voor ongeveer 70% van de groep Wlz-indiceerbaren biedt het zorgprofiel dat is geïndiceerd voldoende ruimte om de zorg voort te kunnen zetten. Voor deze mensen hoeft niets geregeld te worden.
  2. Ongeveer 15% van de groep Wlz-indiceerbaren komt met het zorgprofiel minder dan 25% budget tekort. Deze mensen kunnen een beroep doen op de regeling extra kosten thuis. Daarmee kan het budget maximaal 25% worden opgehoogd.
  3. Bij de overige mensen in de groep Wlz-indiceerbaren is het tekort in budget met het zorgprofiel hoger dan 25%. Zij kunnen een beroep doen op de meerzorgregeling. Daarmee kan het budget op maat worden opgehoogd.

In mei 2019 ontvangen de budgethouders die tot deze groep behoren bericht over wat dit voor hen betekent. Lees ook ons nieuwsbericht hierover op www.pgb.nl/overgangsrecht-wlz-indiceerbaren-loopt-af-op-31-december-2019.