Onder de ‘vangnetregeling’ vallen:

  • de ‘Wlz-indiceerbaren’
  • met een indicatie voor een zzp/zorgprofiel
  • eventueel gecombineerd met EKT (Extra Kosten Thuis)
  • die daaraan nog altijd niet genoeg hebben om voldoende zorg in te kunnen kopen

Zij kunnen in 2017, 2018 en 2019 nooit slechter af zijn dan in 2015/2016. Als de zorgvraag verandert, c.q. toeneemt, bijvoorbeeld eind 2016, dan is dat het uitgangspunt voor de overgangsregeling.

Behoort u tot deze groep dan hoeft u er niet bang voor te zijn dat u er in 2017, 2018 en 2019 op achteruit gaat. Niet qua zorg en niet qua budget. Dit wordt geregeld in de vangnetregeling, met als doel te voorkomen dat door het opheffen uw indicatie in functies en klassen u minder budget ontvangt en daardoor niet de zorg kunt inkopen die nodig is. De vangnetregeling houdt in dat u drie jaar lang, van 2017 tot en met 2019, nooit minder budget ontvangt ten opzichte van 2016.

Komt u niet in aanmerking?

De verwachting is dat ongeveer 70 tot 80% van de ‘Wlz-indiceerbaren’ de vangnetregeling niet nodig heeft voor toereikende zorg. Zij hebben voldoende aan hun zzp/zorgprofiel, eventueel gecombineerd met EKT. De anderen, degenen die hieraan niet voldoende hebben, blijven in de vangnetregeling, tenzij na herindicatie blijkt dat zij niet voldoen aan de toegangscriteria van de Wlz. Is dat het geval dan stromen zij uit naar Jeugdwet, Wmo en/of Zvw.
NB: Al valt u binnen de criteria van de vangnetregeling, u kunt als u dat nodig heeft, altijd een aanvraag voor meerzorg doen of een persoonlijk assistentiebudget aanvragen.

Komt u wel in aanmerking?

Mensen waarvan bij de herindicatie is gebleken dat zij in aanmerking komen voor deze regeling, krijgen hierover begin oktober 2016 bericht van hun zorgkantoor. Krijgt u geen bericht, dan is het raadzaam hierover zelf contact op te nemen met het zorgkantoor.  Vanzelfsprekend houdt Per Saldo u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees ook het nieuwsbericht hierover.