Eind juni 2015 werd besloten dat alle ‘Wlz-indiceerbaren’ een jaar langer in de Wlz kunnen blijven. Zij hadden overgangsrecht tot 1 januari 2016 en zouden voor die tijd geherïndiceerd moeten zijn. De tijd bleek te kort om zorgvuldige afwegingen te maken voor deze groep kwetsbare budgethouders. Hun overgangsrecht is daarom verlengd tot 1 januari 2017, en daarna tot 1 juli 2017.

Zorgvuldige indicatie

Deze tijd was nodig om zorgvuldig vast te stellen in welke wet iemand echt thuishoort en op welke wijze er passende budgetten mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld met een goede meerzorgregeling. Of op welke wijze de eventuele overgang naar een andere wet wordt voorbereid. Juist omdat er nog gewerkt werd aan de definitieve regelingen – vanaf 2017 zal de indicatiestelling voor de Wlz alleen nog zijn gebaseerd op zorgprofielen – was dit extra jaar overgangsrecht voor deze groep zeer gerechtvaardigd. Bovendien is de toegang tot de Wlz voor onbepaalde tijd en is het daarom nog meer van belang dat de beoordeling goed gebeurt.