Eind juni 2015 werd besloten dat alle ‘Wlz-indiceerbaren’ een jaar langer in de Wlz kunnen blijven. Zij hadden overgangsrecht tot 1 januari 2016 en zouden voor die tijd geherïndiceerd moeten zijn. De tijd bleek te kort om zorgvuldige afwegingen te maken voor deze groep kwetsbare budgethouders. Hun overgangsrecht loopt nu tot 1 januari 2017, waarbij zij tot die tijd nog kunnen kiezen voor een indicatie in functies en klassen.

Zorgvuldige indicatie

Er wordt daarom de tijd genomen om zorgvuldig vast te stellen in welke wet iemand echt thuishoort en op welke wijze er passende budgetten mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld met een goede meerzorgregeling. Of op welke wijze de eventuele overgang naar een andere wet wordt voorbereid. Juist omdat er nog gewerkt wordt aan de definitieve regelingen – vanaf 2017 zal de indicatiestelling voor de Wlz zijn gebaseerd op zorgprofielen – is een extra jaar overgangsrecht voor deze groep zeer gerechtvaardigd. Bovendien is de toegang tot de Wlz voor onbepaalde tijd en daarom nog meer van belang dat de beoordeling goed gebeurt.

Traject

Ondanks de verlenging van het overgangsrecht is het wel de bedoeling dat het herïndicatietraject van de ‘Wlz-indiceerbaren’ in de eerste helft van 2016 wordt afgerond. Zij werden tot nu toe – op maat – geïndiceerd in functies en klassen. Deze budgethouders moeten daarom ruim van tevoren inzicht hebben in de zorgprofielen en de meerzorgregeling. De meeste Wlz-indiceerbaren ontvingen voor 1 juni 2016 hun herindicatie. Een kleine groep wacht nog op bericht. Om de overgang goed te kunnen laten verlopen is er een vangnetregeling afgesproken.
Download voor meer informatie de Voorlichtingsflyer Wlz Indiceerbaren MinVWS.