• Volwassenen met een zzp-LVG krijgen geen levenslange indicatie. Want, zo is het uitgangspunt, misschien verandert de situatie en is er geen 24-uurs zorg of toezicht meer nodig. Dan vervalt die indicatie in de Wlz. Het overgangsrecht regelt, dat bij een doorlopende indicatie u tot uiterlijk einde indicatie recht heeft op zorg. Loopt uw indicatie bijvoorbeeld op 12 april 2020 af, dan hebt u overgangsrecht tot 12 april 2020. U behoudt tijdens het overgangsrecht uw huidige budget en u kunt uw zorg blijven regelen met uw eigen zorgverleners. Na einde indicatie wordt opnieuw bekeken of u nog steeds 24-uurs zorg of toezicht in de nabijheid nodig hebt. Als dat zo is, dan blijft u onder de Wlz vallen. Zo niet, dan kunt u uw zorg aanvragen bij uw gemeenten (Wmo) en/of zorgverzekeraar (Zvw).
  • Heeft u een van de volgende indicaties? LVG 1, 2, 3, 4 of 5, SGLVG 1 of GGZ 1B t/m 7B, dan kunt u niet kiezen voor een pgb. Het gaat hierbij om gespecialiseerde zorg die alleen gegeven kan worden in een instelling. In deze zzp’s is de behandelaar verantwoordelijk voor het behandelplan en het verblijf.
    – Had u voor 1 januari 2011 al een indicatie in één van deze zzp’s, dan kunt u bij herindicatie een verlenging krijgen van uw indicatie.
    – De indicaties van mensen die op 31-12-2014 een SGLVG-zorgzwaartepaket hadden, zijn omgezet in een indicatie van onbeperkte duur.
  • Bij de invoering van de Wlz was een overgangsrecht dat nog altijd op u van toepassing kan zijn. Informatie daarover vindt u op deze website van de overheid over het overgangsrecht: www.informatielangdurigezorg.nl