Mensen met psychiatrische kwetsbaarheid, de zogenoemde doelgroep ggz, zijn vanaf januari 2015 in zijn geheel overgeheveld naar de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor individuele begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding. Per Saldo heeft er altijd voor gepleit de intensieve zorgvragers uit deze doelgroep, de mensen met een hoger pgb-ggz-c-pakket, direct onder te brengen bij de Wlz, maar dat voorstel heeft het niet gehaald. Gewacht moet worden op nieuwe criteria voor de doelgroep ggz. Intussen is deze groep wel afhankelijk van de gemeenten, waarvan vele zich nog onvoldoende hebben voorbereid op de komst van deze intensieve zorgvragers.

Ondersteuning

Ter versterking van de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid is vanuit het Landelijk Platform ggz het project ‘cliënten- en familieparticipatie’ gestart. Per Saldo draait daarin mee, speciaal voor mensen die met een pgb begeleiding en/of beschermd wonen willen inkopen. Doel is onder andere om organisaties te voorzien van informatie en kennis te ontwikkelen en te delen. Daarnaast om cliënt- en familievertegenwoordigers een belangrijke positie in te laten nemen in centrumgemeenten.

Pgb

Willeke van den Hoek draait hierin mee namens Per Saldo, om het belang van het pgb en van budgethouders onder de aandacht te brengen. Willeke: “Er is nog veel werk te verzetten in de gemeenten, er valt nog heel veel te winnen. Ik ben mede door bekendheid met de doelgroep uiterst gemotiveerd. Als ‘wapen’ zal ik voorbeeldverhalen inzetten om behoeften helder te krijgen. Dat werkt altijd goed. Mocht ik daar andere budgethouders bij nodig hebben dan laat ik van me horen. Belangrijkste is dat goede zorg aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid met een intensieve zorgvraag goed geregeld is, ook voor degenen die dit onder eigen regie met een pgb willen vorm- geven. Dat is erg belangrijk voor een doelgroep die zeer gebaat is bij continue, passende en vertrouwde begeleiding.”