Een Wlz-verzekerde in detentie of in een TBS-kliniek valt voor zijn Wlz-zorg onder de verantwoordelijkheid van Justitie. Wanneer begint en eindigt deze verantwoordelijkheid?

  • De verantwoordelijkheid voor Justitie begint als een verdachte, na waarschijnlijk enige tijd in politiebewaring doorgebracht te hebben, wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.
  • De verantwoordelijkheid voor Justitie eindigt als de detentie of de TBS-behandeling eindigt. Maar de begrippen ‘proefverlof’ en ‘proeftijd’ kunnen daarbij verwarrend werken.

Proefverlof: geen pgb

Verblijf in een TBS-klliniek kan gevolgd worden door proefverlof. Tijdens het proefverlof bestaat geen recht op Wlz-aanspraken en dus ook niet op een pgb. Betrokkene kan tijdens het proefverlof begeleid worden door de reclassering maar valt nog onder verantwoordelijkheid van de TBS-kliniek. Het proefverlof eindigt met een rechterlijke uitspraak. Met die rechterlijke uitspraak eindigt ook de verantwoordelijkheid van Justitie voor de zorg. Lees voor informatie hierover op www.rijksoverheid.nl.

Proeftijd: wel pgb

Gedetineerden kunnen vervroegd in vrijheid worden gesteld. Aan de vervroegde vrijlating kunnen voorwaarden worden verbonden en voor die voorwaarden zal een proeftijd worden vastgesteld. Ook zal er sprake zijn van begeleiding door de reclassering. Maar een (vervroegd) vrijgelaten gedetineerde heeft weer Wlz-aanspraken en kan dus weer een pgb krijgen. Ook als hij te maken heeft met een proeftijd en begeleid wordt door de reclassering. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Samenvattend

  • De TBS’er op proefverlof krijgt geen pgb
  • De ex-gedetineerde met een proeftijd krijgt wel pgb.

In voorkomende gevallen zal de reclasseringsmedewerker kunnen uitleggen welke situatie van toepassing is.