Wanneer komt u wel/niet in aanmerking voor – een pgb in – de Wlz? Er zijn een aantal bijzondere categorieën. In een aantal gevallen wordt er geen persoonsgebonden budget verstrekt voor zorg vanuit de Wlz of zijn er aanvullende eisen.