Doelgroepen

1. U hebt een somatische of psychogeriatrische aandoening, ziekte of beperking
2. U hebt een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking

Er moet sprake zijn van een blijvende, levenslange zorgbehoefte waarbij permanent toezicht nodig is of  24 uur per dag zorg in de nabijheid. In de CIZ Beleidsregels Wlz 2019 leest u welke afwegingen er worden gemaakt om iemand zorg vanuit de Wlz toe te kennen.

Voorwaarden

Met een indicatie voor de Wet langdurige zorg kunt u op verschillende manieren zorg ontvangen.

  • U koopt zelf al uw zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb).
  • U kiest ervoor om in een zorginstelling te gaan wonen en ontvangt alle zorg van de zorginstelling, dat is zorg in natura. De zorginstelling wordt betaald door het zorgkantoor.
  • U kiest ervoor om thuis te blijven wonen en al uw zorg van een zorginstelling te ontvangen. Dit wordt een Volledig Pakket Thuis (VPT) genoemd. De instelling wordt betaald door het zorgkantoor.
  • U kiest ervoor om thuis te blijven wonen en uw zorg van verschillende zorginstellingen te ontvangen. De instellingen worden rechtstreeks betaald door het zorgkantoor. Dan heeft u een Modulair Pakket Thuis (MPT).
  • Dit MPT kunt u ook combineren met een pgb. U kunt bijvoorbeeld dagbesteding met uw pgb inkopen en verpleging en verzorging bij een thuiszorg instelling (MPT)