Hoogte eigen bijdrage Wlz

De hoogte van de eigen bijdrage voor de Wlz is afhankelijk van:

  • de samenstelling van uw huishouden
  • de hoogte van uw inkomen
  • de hoogte van eventueel vermogen
  • uw leeftijd: jongeren onder de 18 betalen geen eigen bijdrage

Vanaf 2015 betalen budgethouders die vallen onder de Wlz de zogenoemde lage intramurale bijdrage. Van deze lage intramurale bijdrage gaat een korting af voor mensen met een pgb. In 2018 was deze zogeheten pgb-aftrek € 138,80 per maand. In 2019 is dit € 140,80 per maand.

Op de website van het CAK kunt u een redelijke benadering van de te verwachten eigen bijdrage bepalen via de rekenmodule.

Uw huishouden

Verder is belangrijk voor u om te weten dat de eigen bijdrage wordt berekend op grond van uw verzamelinkomen. Het CAK legt uit wat onder een huishouden wordt verstaan: degenen in uw huishouden die geacht worden hieraan bij te dragen. U leest dat bijvoorbeeld het inkomen van inwonende volwassen kinderen of ouders niet meetelt in de berekening van de eigen bijdrage.

Informatie en klachten over de eigen bijdrage

Voor meer informatie, vragen of klachten over de eigen bijdrage kunt u bellen naar het CAK.
Voor mensen met een pgb-Wlz is dit nummer 0800 0087. Kijk ook op de website van het CAK voor de contactgegevens. U kunt uw vraag of klacht ook via een contactformulier doorgeven.

Bezwaar maken

Lees verder bij Eigen bijdrage meest gestelde vragen.