Weten

  • Het trekkingsrecht geldt voor iedereen die een pgb krijgt van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) of van het zorgkantoor (Wlz).
  • De Zvw kent geen trekkingsrecht, maar u kunt wel gebruik maken van de salarisadministratie van de SVB.
  • Een pgb voor een éénmalige voorzieningen, zoals woningaanpassing of een vervoermiddel, loopt via uw gemeente, ook de betaling loopt via uw gemeente.
  • Declareren: u geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Dat doet u door urenbriefjes en/of facturen op te sturen naar de SVB.
  • Opdrachten voor betalingen door de SVB verlopen het snelst via de digitale weg: MijnPGB, op de website van de SVB.
  • Kiest u daarvoor, dan is het nodig dat u kunt inloggen met DigiD. Vraag DigiD aan als u dit nog niet hebt gedaan. Dit kan via de website van Digi.D.
  • U kunt ook per regulier post corresponderen: SVB Servicecentrum PGB, Postbus 8038, 3503 RA  Utrecht
  • Daarnaast biedt epgb.nl mogelijkheden voor het verzenden van urenbriefjes

Doen: zorgovereenkomsten

Jeugdwet: stuur uw zorgovereenkomst(en) op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Wmo: stuur uw zorgovereenkomst(en) op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Wlz: stuur uw zorgovereenkomst(en) op naar het zorgkantoor.
Zvw: stuur uw zorgovereenkomst(en) op naar uw zorgverzekeraar.

Model zorgovereenkomsten

  • Gebruik de modelovereenkomsten van de SVB, om ervan verzekerd te zijn dat u alle benodigde informatie verstrekt.
  • U krijgt bericht van de SVB wanneer uw zorgovereenkomst is goedgekeurd. Vanaf dat moment kunt u uw zorgverleners gaan uitbetalen.

Doen: zorgbeschrijving maken

Alleen budgethouders in de Wlz moeten een zorgbeschrijving maken. Aan de hand van deze beschrijving beoordeelt het zorgkantoor of de manier waarop u uw pgb gebruik, voor welke vorm van zorg, past binnen de Wlz en u uw pgb daaraan mag besteden. Een voorbeeld van een Zorgbeschrijving kunt u hier downloaden. U stuurt per zorgverlener naast de zorgovereenkomst een zorgbeschrijving op naar uw zorgkantoor. Lees ook het slimme lijstje ‘Wlz: zorgbeschrijving maken’ voor een toelichting hierop en tips.