Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb van gemeente en zorgkantoor het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.

Waarom trekkingsrecht?

  • de overheid verwacht met het trekkingsrecht onrechtmatig gebruik van het pgb te voorkomen
  • Per Saldo wil dat het trekkingsrecht het gemak van de budgethouder dient, waardoor de administratieve lasten verminderen

Voor wie geldt het trekkingsrecht wel/niet?

Het trekkingsrecht geldt voor iedereen die:

  • een pgb krijgt van de gemeente (Wmo of Jeugdwet)
  • een pgb krijgt van het zorgkantoor (Wlz)
  • het trekkingsrecht geldt niet voor mensen die een pgb van de zorgverzekeraar krijgen.
    Zij kunnen wel gebruik maken van diensten van de SVB. Kijk voor meer informatie bij pgb van de zorgverzekeraar.

Pgb in een eenmalige voorziening

Eenmalige pgb’s, voor bijvoorbeeld woningaanpassing of een vervoermiddel worden toegekend door de gemeente. De betaling gaat niet via het trekkingsrecht. Er wordt naar een structurele oplossing gezocht voor inrichting van het trekkingsrecht rond de eenmalige pgb’s.