• U kunt zorg krijgen vanuit deze wet wanneer u uw leven lang 7×24 uur toezicht nodig hebt of zorg in de nabijheid
  • U hebt een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of geriatrische beperking
  • Het CIZ doet de indicatie, het zorgkantoor regelt de toekenning

U leest hier hoe het pgb in de Wlz is geregeld en wat er verder allemaal bij komt kijken.