Hoe betaal je zorgverleners uit met een pgb van gemeente of zorgkantoor?

Als je een pgb hebt van de gemeente of het zorgkantoor, dan betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) je zorgverleners uit. Je pgb komt dus niet op je eigen bankrekening te staan, maar op een rekening bij de SVB. Dit heet trekkingsrecht1.

Bij een pgb via de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stort de gemeente het pgb op je rekening bij de SVB. Bij een pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz) doet het zorgkantoor dat. Heb je aan het einde van de periode nog budget over? Dan gaat dat terug naar gemeente of zorgkantoor.

Zorgverleners uitbetalen op basis van een factuur

Staat je zorgverlener ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of koop je zorg in bij een zorgorganisatie? Dan krijg je achteraf een factuur voor die zorg. De factuur stuur je door naar de SVB. Je kunt ook inloggen bij Mijn PGB en de factuur daar uploaden.

Let op: in 2020-2021 vervangt de SVB Mijn PGB door de nieuw online omgeving PGB Portaal. Als budgethouder krijgt je vanzelf bericht als je kunt overstappen.

Medewerkers van de SVB controleren de factuur. Ze kunnen zien met welke zorgverleners je een zorgovereenkomst hebt. Daarin staat onder andere welk uurtarief jullie hebben afgesproken en of je zijn reiskosten betaalt. Kloppen alle gegevens, dan betaalt de SVB binnen 10 werkdagen je zorgverlener uit.

Zorgverleners uitbetalen op basis van een urenbriefje

Staat je zorgverlener niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan kan die geen factuur sturen. In dat geval vul je aan het einde van de maand de gewerkte uren in. Dat kun je doen op Mijn PGB of op een urenbriefje dat je per post naar de SVB stuurt. De SVB controleert alle gegevens en betaalt je zorgverlener binnen 10 werkdagen uit.

Zorgverleners uitbetalen die bij jou in dienst zijn

Ben je werkgever? Dan heb je met je zorgverleners een maandloon afgesproken. De SVB betaalt rond de 24e van de maand je zorgverleners uit. De SVB houdt de salarisadministratie voor je bij, maar Per Saldo adviseert om ook zelf een administratie bij te houden.

Hoe betaal je zorgverleners uit met een pgb van de zorgverzekeraar?

Heb je een pgb van de zorgverzekeraar? Dan declareer je de kosten voor de zorg die je hebt ingekocht. De zorgverzekeraar stort het bedrag op je bankrekening. Daarmee betaal jij je zorgverleners uit.

Elke zorgverzekeraar werkt met eigen formulieren waarmee je de zorg kunt declareren die je hebt ingekocht. Meestal kun je kiezen of je via de post of online een declaratie2 indient. Kijk voor meer informatie op de website van jouw zorgverzekeraar.

Hoe kun je de SVB inschakelen als je een pgb van de zorgverzekeraar hebt?

Ja, dat kan. Je kunt de salarisadministratie uitbesteden aan de SVB. De SVB kan voor jou de zorg declareren bij de zorgverzekeraar, je zorgverleners betalen, en alles regelen met de belasting. Lees hier meer over op de website van SVB.

Moet je een zieke of zwangere zorgverlener doorbetalen?

  • Je betaalt zorgverleners voor de uren die ze hebben gewerkt. Dus als ze ziek zijn of vakantie hebben, verdienen ze niets. Alleen iemand die bij jou in dienst is en een vast maandloon heeft, krijgt wél doorbetaald als hij ziek is. Lees meer op de website van de SVB.
  • Heeft je zorgverlener zwangerschapsverlof? Dan krijgt ze dat meestal niet doorbetaald, ook niet als ze bij jou in dienst is. Maar ze heeft dan wel recht op een zwangerschapsuitkering van het UWV. Er gelden dus andere regels dan bij ziekte. Lees verder op de website van de SVB.
  1. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt je zorgverleners uit. Je pgb komt dus niet op je eigen bankrekening te staan, maar op een rekening bij de SVB. ↩︎
  2. Een declaratie is een rekening die je kunt opsturen naar je zorgverzekeraar. Deze maakt het bedrag over naar jouw bankrekening. Daarna kun je je zorgverlener uitbetalen. ↩︎