Let op: Ben je Pluslid van Per Saldo? Dan kan Per Saldo je juridisch ondersteunen en je adviseren welke stappen je kunt zetten.

Ben je het niet eens met een besluit over je pgb?

Kijk welke organisatie dat besluit heeft genomen. Dus ben je het niet eens met:

Heb je een klacht over een zorgverlener?

Een pgb betekent eigen regie. Dat betekent ook dat je problemen meestal zelf moet oplossen. Dus ben je niet tevreden over je zorgverlener? Dan bespreek je het probleem eerst met de zorgverlener zelf, of met de organisatie die de zorg levert.

Bekijk de tips van Per Saldo hoe je de relatie met zorgverleners goed kunt houden.

Kom je er niet uit? Dan kun je vragen of een bekende jullie wil helpen om het probleem op te lossen. Kom je er dan nog niet uit? Dan zoek je een andere zorgverlener.

Ben je werkgever en heb je een arbeidsconflict met een zorgverlener?

Als werkgever kun je een conflict krijgen met een zorgverlener die in dienst is bij je. Eerst bespreek je het probleem met de zorgverlener. Kom je er samen niet uit, dan heb je een ‘arbeidsconflict’. Maar je kunt niet zomaar iemand ontslaan.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een rechtsbijstandverzekering waar je gratis gebruik van mag maken. Je hoeft dan zelf geen advocaat in te schakelen.

Lees meer over rechtsbijstandsverzekering van de SVB

Heb je een klacht over een zorgorganisatie?

Ben je niet tevreden over de zorg die je van een zorgorganisatie krijgt? Ook dan probeer je er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet? Dan kun je de samenwerking stopzetten en als je wilt een officiële klacht indienen bij de organisatie.

Je kunt een brief met je klacht naar de zorgorganisatie sturen. Je vindt een voorbeeld van een klachtbrief bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).

Heb je hulp nodig? Misschien kan iemand uit je omgeving je helpen om je klacht op papier te zetten. Ook je vertegenwoordiger of een cliëntondersteuner kan hierbij helpen.

Wat kan het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) voor je doen?

Het Landelijk Meldpunt Zorg lost een klacht niet voor je op, maar beantwoordt vragen en helpt je verder met praktische tips. Bijvoorbeeld wat je kunt doen om je klacht op te lossen.

Een handig hulpmiddel is de Klachtenwijzer van het LMZ. Je vult anoniem een aantal vragen in, en dan krijg je tips wat je kunt doen.

Een klacht indienen bij de Inspectie

Het is niet meer mogelijk om zelf een klacht in te dienen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het Landelijk Meldpunt Zorg kan dat wel doen. Als er over een zorgaanbieder ernstige klachten binnenkomen, zal de inspectie de klachten onderzoeken. Daarom is het belangrijk dat je klachten meldt bij het LMZ.

Heb je een klacht over jeugdhulp?

Heb je vragen of klachten over jeugdhulp? Of heeft je kind klachten? Dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Bel (088) 555 10 00 of stuur een e-mail naar info@akj.nl.

Ben je niet tevreden over de SVB, het CAK of een andere organisatie?

Moet je te lang wachten op een beslissing? Zijn de medewerkers onvriendelijk aan de telefoon? Krijgen je zorgverleners hun geld te laat? Ook dan kun je een klacht indienen.

  1. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎