De zorg en het contact met je zorgverleners horen bij je dagelijks leven. Net als de pgb-administratie. Je wilt natuurlijk niet dat de zorg en alles eromheen al je energie opslokt. Daarom is het belangrijk dat dit soepel verloopt.

Op deze pagina’s krijg je antwoord op vragen als:

 • Hoe betaal je je zorgverleners uit?
 • Wat komt er allemaal kijken bij de pgb-administratie?
 • Aan wie moet je wijzigingen doorgeven?
 • Wat kun je doen als de zorg niet goed loopt?
 • Waar kun je terecht als je meer wilt weten over een onderwerp?

Op de pagina Je krijgt een pgb: wat nu? lees je wat je moet doen als je voor het eerst zorg gaat inkopen met een pgb.

 1. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt je zorgverleners uit. Je pgb komt dus niet op je eigen bankrekening te staan, maar op een rekening bij de SVB. ↩︎
 2. Dit zijn: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters. ↩︎
 3. Dit zijn: (stief)broers, (stief)zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen, zwagers. ↩︎
 4. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎
 5. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎
 6. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎