Wooninitiatief

Het wonen in een particulier en/of door ouders opgericht wooninitiatief wordt mogelijk gemaakt doordat u de zorg kunt betalen uit uw pgb. Steeds meer jongeren met een beperking of ouders van kinderen met een beperking kiezen voor een zogenaamd particulier wooninitiatief. Dit betekent dat zij samen met anderen krachten en financiën bundelen om een huis op te richten. Een huis waarin zij zelf de regie houden over eigen leven of het leven van hun kind én de geboden zorg. Het particuliere wooninitiatief biedt de mogelijkheid om te leven in de buurt van vertrouwde mensen en voorzieningen. Kortom: een woning waarin zij zelf zeggenschap hebben, midden in de maatschappij en met zorg op maat. De zorg die u inkoopt bij het wooninitiatief kunt u betalen met het pgb vanuit de wet waar u onder valt.

Wonen: ook Per Saldo

Per Saldo adviseert en ondersteunt ouders van kinderen met beperkingen, die een wooninitiatief oprichten of al hebben gerealiseerd.
Lees meer informatie over wooninitiatieven bij Per Saldo Wonen.