Wanneer het noodzakelijk is om uw gezin, uw partner of andere huisgenoten regelmatig tijdelijk te ontlasten dan kunt u onder voorwaarden gebruik maken van logeeropvang of zoals dit ook wel wordt genoemd, kortdurend verblijf.
Met logeeropvang of kortdurend verblijf kunt u logeer-, weekend- en/of opvang voor vakantie regelen.

Logeeropvang per wet

Jeugdwet Wmo / Wlz / Zvw-IKZ