U of uw kind ondervindt belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg van een handicap of beperking. Daarom hebt u of uw kind begeleiding nodig bij de dingen die u of uw kind doet. Gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar hebben elk hun eigen regeling.

Voorbeelden van ‘begeleiding individueel’

Hulp bij:

  • indelen van de dag
  • ondernemen van activiteiten
  • contact hebben of zoeken
  • communiceren
  • omgaan met gedragsproblemen
  • de opvoeding
  • persoonlijke verzorging (begeleiding bij)

Begeleiding individueel per wet

Jeugdwet Wmo / Wlz Zvw IKZ

Lees over begeleiding in de Wlz ook verder op de website van Zorginstituut Nederland. Deze beschrijving gaat over begeleiding in de vorm van toezicht bij activiteiten.