• In onderstaand schema ziet u wie binnen welke wet welke soort van zorg, de zogenoemde ‘zorgfunctie’, met een pgb kan inkopen.
  • Daaronder vindt u een beschrijving van alle soorten van zorg.
Wet Jeugdwet* Wmo* Wlz* Zvw* -IKZ* -MSVT*
Loket gemeente gemeente zorgkantoor zorgverzekeraar
Begeleiding
individueel
+ + + + +
Begeleiding
groep
+ + + + +
Huishoudelijke
hulp
+ +
Logeeropvang
(kortdurend verblijf)
+ + + + +
(Persoonlijke)
verzorging
+ + + + +
Verpleging + + + +
Vervoer en
hulpmiddelen**
+
Wonen + + + + + +
Woningaanpassing** +
  • Jeugdwet: kinderen onder de 18 jaar
  • Wmo: volwassenen: niet in Wlz
  • Wlz: kinderen en volwassenen die 7 x 24 uur toezicht en of zorg in de nabijheid nodig hebben
  • Zvw: verpleging voor kinderen en volwassenen; verzorging voor volwassenen
  • IKZ: voor ernstig zieke kinderen <18
  • MSVT: voor kinderen <18 met ernstige medische problemen, die medisch specialistische verpleging thuis nodig hebben
  • **Vervoer(hulpmiddelen) en woningaanpassing met een pgb worden in 2016 voor iedereen verstrekt vanuit de Wmo