Gemeenten kunnen eigen richtlijnen opstellen. Zijn die er niet dan kunt u het protocol van het CIZ onder de aandacht van uw gemeente brengen.
Datzelfde geldt voor uw zorgverzekeraar: mocht het onderscheid tussen gebruikelijke en niet-gebruikelijke zorg bepalend zijn voor de toekenning van zorg, leg uw zorgverzekeraar het protocol van het CIZ voor.
U kunt het protocol hieronder downloaden.

Gebruikelijke Zorg CIZ

Protocol gebruikelijke zorg CIZ