Gemeenten kunnen eigen richtlijnen opstellen. Zijn die er niet, dan kunt u het protocol van het CIZ onder de aandacht van uw gemeente brengen.
Datzelfde geldt voor uw zorgverzekeraar: mocht het onderscheid tussen gebruikelijke en niet-gebruikelijke zorg bepalend zijn voor de toekenning van zorg, leg uw zorgverzekeraar het protocol van het CIZ voor.
U kunt de beleidsregels 2019 van het CIZ met het protocol gebruikelijke zorg (hoofdstuk 4) hieronder downloaden.

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019