Wanneer u een aanvraag doet voor begeleiding en persoonlijke verzorging voor uw kind, geldt dat wellicht ook voor op school. Geef dat aan, zodat de gemeente daar bij de toekenning rekening mee houdt. Bij de toekenning van een individuele voorziening met een pgb kunt u vervolgens de hulp inzetten met zorgverleners van uw keuze, op de tijd en plaats wanneer u dat wilt of wanneer het nodig is, op een manier die bij uw kind past.

Handreiking

Om scholen en ouders te informeren over de regeling rondom passend onderwijs is de Handreiking Onderwijs en Zorg opgesteld. Hierin staat in 4 stappen uitgelegd hoe u als ouder passende zorg tijdens onderwijsuren kunt regelen voor uw kind.

Kijk voor regelingen en voorzieningen in het onderwijs ook op de website van oudervereniging Balans

Komt u er niet uit?

Hebt u behoefte aan een onafhankelijk advies dan kunt u kosteloos een onderwijszorgconsulent inschakelen. Onderwijszorgconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met kennis en ervaring in onderwijs en zorg aan kinderen met een beperking, ziekte of stoornis. Zij kunnen advies geven over een passend aanbod, ook als het daarbij gaat om een combinatie met specifieke begeleiding of medische zorg.

Vervolgonderwijs

Hiervoor geldt ook dat wanneer uw kind begeleiding en/of persoonlijke verzorging nodig heeft, u dit kunt melden bij uw gemeente en u bij toekenning van een individuele voorziening kunt kiezen voor een pgb. Is uw kind ouder dan 18,  dan kunt u hiervoor een beroep doen op de Wmo, ook via uw gemeente.

Handige websites

  • REA College: voor jongeren met een beperking die een vak moeten/willen leren, maar dat vanwege hun handicap niet kunnen in het gewone beroepsonderwijs
  • Het ‘Expertisecentrum handicap + studie’:  ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Handicap + studie geeft praktische tips en informatie over studeren met een functiebeperking zodat studenten minder gauw vastlopen en meer succes hebben tijdens hun studie.