Er zijn verschillende soorten zorg.

  • De gemeente regelt de zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet
  • De zorgverzekeraar regelt de zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Het zorgkantoor regelt de zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Combinaties die vaak voorkomen

Veel mensen met een pgb van de zorgverzekeraar voor verpleging en verzorging hebben ook huishoudelijke hulp nodig. Huishoudelijke hulp of een pgb voor huishoudelijke hulp vraag je aan bij de gemeente.

Heb je een rolstoel of woningaanpassing nodig en heb je een pgb van het zorgkantoor of van de zorgverzekeraar? Dan kun je daarvoor niet je pgb gebruiken. Want dit zijn voorzieningen die de gemeente betaalt. Je kunt dan bij de gemeente een pgb aanvragen of kiezen voor zorg in natura.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Er zijn meer combinaties mogelijk.

Hoe gaat het met de zorgovereenkomst?

Misschien heb je zorgverleners die je bijvoorbeeld helpen bij de verzorging én in het huishouden. Hoe gaat het dan met de zorgovereenkomst, de betaling en de administratie?

Je hebt per zorgverlener maar 1 zorgovereenkomst nodig, ook als je die zorgverlener uit meerdere pgb’s betaalt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft daar een apart formulier voor.

  1. Ga naar de website van de SVB.
  2. Klik onder in het menu op ‘Kies de juiste zorgovereenkomst’.
  3. Vul in of je wel of geen advies nodig hebt.
  4. Kies voor ‘Combinatie van budgetten’.

Je kunt nu een zorgovereenkomst downloaden waarop je alle gegevens invult.

Hoe gaat het met de betaling?

Je spreek met de zorgverlener een uurtarief af. Dat uurtarief hangt af van de werkzaamheden. Je kunt bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp een ander uurtarief afspreken dan voor verpleging.

De SVB zorgt voor de betaling en berekent elke maand welke vergoeding een zorgverlener krijgt. De SVB noemt dit het ‘totaalloon’.

Hoe gaat het met de administratie?

Je hoeft maar 1 pgb-administratie bij te houden. Op de pagina Administratie bijhouden lees je wat je allemaal moet bewaren.

Meer weten?

Een combinatie van meerdere pgb’s is soms best ingewikkeld. Een medewerker van de Advieslijn kan je helpen als je vragen hebt.