Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) besluit welk zorgprofiel bij jouw situatie past. Je zorgprofiel staat in het indicatiebesluit van het CIZ onder het kopje ‘soort zorg’.

Hieronder zie je welke zorgprofielen er zijn. Bij elk zorgprofiel hoort een vast bedrag.

Welke zorgprofielen zijn er?

  • Een lichamelijke ziekte of beperkingen door ouderdom (VV: Verpleging en Verzorging), van 1VV tot 10VV;
  • Een lichamelijke beperking (LG), van 1LG tot 7LG;
  • Een lichte verstandelijke beperking (LVG), van 1LVG tot 5LVG;
  • Een verstandelijke beperking (VG), van 1VG tot 8VG;
  • Slechtziendheid of blindheid (ZGvis: Zintuiglijk gehandicapt visueel), van 1ZGvis tot 5ZGvis;
  • Slechthorendheid of doofheid en spraakproblemen (ZGaud: Zintuiglijk gehandicapt auditief), van 1ZGaud tot 4ZGaud;
  • Psychiatrische problemen waarvoor je langer dan 3 jaar opname en behandeling nodig hebt (GGZ-B), van 1GGZ-B tot 7GGZ-B.

Heb je meerdere ziekten of beperkingen?

Het CIZ onderzoekt voor welke aandoening of beperking je de meeste zorg nodig hebt. Bijvoorbeeld: ben je meervoudig gehandicapt en heb je vooral lichamelijke verzorging nodig? Dan krijg je een LG-zorgprofiel.

Hoe hoog is het pgb?

Bij elk zorgprofiel hoort een vast bedrag. Die bedragen zijn voor iedereen hetzelfde. Je vindt ze in het Slimme Lijstje ‘Alle bedragen bij de hand 2021’.

Kun je met je pgb niet alle zorg betalen? Dan kun je soms extra geld voor extra zorg krijgen.

Bewoners van wooninitiatieven krijgen een extra toeslag per jaar. Dit bedrag staat ook in het Slimme Lijstje ‘Alle bedragen bij de hand 2021’.

Wat is gewaarborgde hulp?

Je moet een aantal dingen weten en kunnen om met een pgb te werken. Denkt het zorgkantoor dat je niet met een pgb kunt werken? Dan kan het zorgkantoor besluiten om je alleen een pgb te geven als er iemand is die je ondersteunt. Die persoon is dan jouw ‘gewaarborgde hulp’.

Bij een aantal zorgprofielen moet je je altijd laten ondersteunen door een gewaarborgde hulp. Dat zijn 4VV, 5VV, 6VV, 7VV, 4VG, 5VG, 6VG, 7VG en 8VG.

Je kiest zelf je gewaarborgde hulp. Dat mag je wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar het kan ook iemand anders zijn.

Lees meer over gewaarborgde hulp op langdurige zorg van de overheid.

Meer weten?

Op de website van het CIZ kun je het document ‘Zorgprofielen’ downloaden. Daarin zie je uit welke soorten zorg zorgprofielen zijn opgebouwd.

  1. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎