• In een budgetplan leg je uit hoe je je pgb wilt besteden.
 • In een persoonlijk plan beschrijf je je beperkingen, en welke zorg je nodig hebt.
 • In een zorgmomentenoverzicht staat wanneer je zorg nodig hebt en hoelang.

Waarom een budgetplan?

Een budgetplan is verplicht. Het zorgkantoor wil namelijk weten hoe je je pgb wilt besteden. Je beantwoordt in het budgetplan de volgende vragen:

 • Welke zorg wil je inkopen?
 • Bij welke personen of instellingen wil je die zorg inkopen (als je dat al weet)?
 • Wat is het uurtarief van je zorgverleners?

Op de website Informatielangdurigezorg van het ministerie van VWS kun je een formulier Budgetplan downloaden. Als je dat formulier invult, is je budgetplan klaar.

Lees hier wat je zorgverleners per uur mag betalen.

Meer weten? Volg de gratis de online minicursus Hoe maak ik een pgb-budgetplan?

Waarom een persoonlijk plan?

In een persoonlijk plan beschrijf je welke beperkingen je hebt en welke zorg je nodig hebt. Het plan geeft duidelijkheid voor jezelf en voor anderen.

Als je een persoonlijk plan maakt, moet je goed nadenken over:

 • wat jij belangrijk vindt in je leven;
 • wat je wel en niet kunt, en waar je hulp bij nodig hebt;
 • wat je van de zorg en hulp verwacht;
 • welke zorgverleners je wilt inschakelen;
 • waarom je kiest voor een pgb.

Vraag je het pgb niet aan voor jezelf maar voor iemand anders, zoals je partner of je kind? Dan kun je samen een persoonlijk plan opstellen.

Een persoonlijk plan is een goed hulpmiddel bij het gesprek met de medewerker van het CIZ die de indicatie1 stelt. Het is ook een goede voorbereiding op het bewustekeuze-gesprek met het zorgkantoor over jouw pgb-aanvraag. Bovendien heb je met dit plan alle informatie bij de hand als iemand daarom vraagt. Verder is een persoonlijk plan handig als je bezwaar wilt maken of bij een herindicatie.

Is een persoonlijk plan verplicht?

Nee, je hoeft geen persoonlijk plan te maken. Je kunt een persoonlijk plan ook alleen voor jezelf opstellen, zonder het naar het CIZ te sturen.

In het Slim Lijstje Persoonlijk plan krijg je tips en uitleg over hoe je een persoonlijk plan maakt. Per Saldo heeft ook een vragenlijst gemaakt. Als je die lijst invult, is je persoonlijk plan eigenlijk klaar.

Waarom een zorgmomentenoverzicht?

Een zorgmomentenoverzicht is handig voor jezelf en voor anderen. In het overzicht zet je op welke momenten van de dag je zorg nodig hebt en hoeveel tijd die kost.

Om een indicatie2 te stellen, gebruikt de medewerker van het CIZ een Beperkingen-invullijst. Dat is een vragenlijst over welke beperkingen je hebt en wat voor zorg je nodig hebt. Jouw zorgmomentenoverzicht is een goede voorbereiding daarop. Het is ook een handig hulpmiddel bij een herindicatie of als je bezwaar wilt maken tegen het indicatiebesluit.

Hulp nodig?

Kom je er niet uit? Dan heb je recht op de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Die kan samen met jou een budgetplan en een persoonlijk plan opstellen. Ben je Pluslid van Per Saldo? Dan kunnen wij in een persoonlijk adviesgesprek met jou naar je persoonlijk plan en budgetplan kijken.

We geven regelmatig de workshop ‘Goed voorbereid naar je (her)indicatie’. In deze workshop schrijf je een persoonlijk plan als voorbereiding op een (her)indicatiegesprek.

 1. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je krijgt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎
 2. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je krijgt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎
 3. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt. ↩︎